• +36 30 613 6726
 • isk.rakoczi@gmail.com

Hírek

Szerda, 2020.03.25 12:36

Étkezési díj befizetésével kapcsolatos információ

Kedves Szülők!

A márciusi térítési díjakat nem áll módunkban készpénzben beszedni a koronavírus járványra való tekintettel!!

Kérjük a befizetést átutalással teljesíteni 2020. ápr.10-ig  a következő számlaszámra

10700299-66754882-51100005 (CIB)     
   
Kedvezményezett neve Rákóczi.Kat.Ált.Isk.

Közleménybe: gyermek neve, osztálya, "étkezési díj"                            
                                
 Kérem, pontos összeget utaljanak!

Akinek nem áll módjában utalni, a befizetést a CIB Bank Gyöngyösi fiókjában tegye meg!

A pontos összeget mindenki megkapja a KRÉTA rendszeren keresztül.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az étkezési térítési díjak megváltoznak:
2020. április 1-től az étkezési díjak a következők:
Ebéd díja: 455 Ft
Háromszori étkezés díja: 671 Ft

 Szerda, 2020.03.25 07:41

Hírdetmény!  Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

 A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az

Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.

A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.

 

Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.

Tisztelt Szülő!

Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.

Budapest, 2020. március 23.

 

Dr. Maruzsa Zoltán

köznevelésért felelős

államtitkárKedd, 2020.03.24 14:30

Office 365 Regisztráció tanulóknak/hallgatóknak és tanároknak

Ingyenes Office letöltés a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium Tisztaszoftver programjának köszönhetően!

https://o365.oh.gov.hu/Szerda, 2020.03.18 18:54

Egri Főegyházmegye rendelkezés

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a dokumentumot, amelyet az Egri Főegyházmegye területén az általános
rendelkezéstől eltérően azonnali hatállyal vezetünk be. A rendelkezés a szentmisék mellett vonatkozik minden templomi
közösségi imádságra, szertartásra, keresztúti, rózsafűzér és egyéb ájtatosságra, bibliaórára is, amelyeket pap nélkül
szoktak végezni, továbbá minden egyházközségi összejövetelre.
A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online
elérhető tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úrangyala és az esti rózsafűzér imádság közvetítésekbe. Külön
felhívjuk a figyelmet, hogy a Rádió programjai interneten is elérhetőek, akár okostelefonon is.
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, egyszerű és rövid formában a sírnál történjenek.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány
Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti
életbe. Hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

 1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be.
  Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától
  a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

 2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket,
  tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének
  középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy
  az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk,
  hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész
  Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

 3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi
  szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése
  céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

 4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC
  1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus
  ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával,
  zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A
  közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és
  bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről
  felületeinken tájékoztatást adunk.

 5. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi
  előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az
  általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

 6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal
  mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

 7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartásamellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és
példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben
különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben
a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.


2020. 03. 17. Egri Főegyházmegye


Budapest, 2020. március 17.
a Magyar Katolikus Püspöki KonferenciaKedd, 2020.03.17 12:04

Táncfelvételi változás!

Kedves Szülők!

A jelen rendkívüli helyzetben nem tartjuk meg a szokásos táncos képességmérést március 21-én! Helyette egy hasonló formátumban gondolkodunk, mint a tehetségkutató műsorok esetében, fénykép, videó beküldése az általunk későbbiekben feltett feltételek szerinti feladatokról.

Kérjük mindenki türelmét és figyelmét! Minden információ olvasható lesz az iskola honlapján!

Köszönettel: Kurucsai József igazgatóKedd, 2020.03.17 10:49

Vészhelyzeti protokoll

Kedves Szülők! Kedves Rákóczisok!

Hálás szívvel köszönjük az eddig tanúsított megértő és segítő hozzáállásukat! Csak akkor lesz tiszta a lelkiismeretünk a megelőzéssel, féken tartással kapcsolatban, ha együtt dolgozunk, egymást segítve.

A törvényi előírásoknak megfelelően a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, AMI, Óvoda minden tagintézménye, a rendelkezés visszavonásáig zárva tart!

A vészhelyzeti protokoll értelmében, amennyiben a bármilyen kérdésük lenne, az osztályfőnököket, tanszakvezetőket illetve az óvoda- és iskolavezetést keressék!

Az oktatás a továbbiakban interneten keresztül történik, melyről mindenki az osztályfőnökétől, illetve tanáraitól kap pontosabb tájékoztatást! Az iskolában az osztályfőnök, a zeneiskolában a szaktanár, az óvodában az óvoda vezetője az elsődleges kapcsolattartó!

Kérem, hogy minden nap legyenek elérhetők és figyeljék az egyeztetett csatornákon érkező aktuális információkat! Amennyiben egyeztettek már az intézményi kapcsolattartóval, abban az időintervallumban értekezzenek. Ez mindannyiunk érdeke!

Legfontosabb feladat továbbra is, hogy mindenki ügyeljen saját és családja, legfőképpen idősebb, illetve betegségre érzékenyebb hozzátartozói biztonságára egészségére!

Kérdéseiket a jelzett kapcsolattartóknak, ill. a tagintézmények elérhetőségeinek valamelyikére küldjék el!

Mindenki vigyázzon családja és saját egészségére!

Köszönettel: Kurucsai József igazgatóSzombat, 2020.03.14 10:15

Hétfőtől érvénybe lépő zárlat

Kedves Rákóczis Szülők!


Kérem, hogy az alábbi hivatalos közleményt olvassák el! Minden osztályfőnök a saját csatornáit felhasználva szintén értesíteni fogja a szülőket a hétfőtől érvénybe lépő zárlatról. A gyorsabb információ elérés érdekében használjuk ezt a csatornát is, hogy minden szülőhöz eljusson az információ!
Amint újabb információnk lesz küldeni fogjuk a tájékoztatást! Akinek kérdése lenne, hétfőtől forduljon az iskolavezetéshez, illetve az osztályfőnökéhez!
Köszönöm a megértést és a közreműködést!
Kurucsai József igazgató


https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-tanulok-hetfotol-nem-mehetnek-iskolaba-tiz-akciocsoport-allt-fel

 Péntek, 2020.03.13 09:56

Petőfi utca részleges lezárás 2020.03.16-tól

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosok!

2020. március 16.-án megkezdődik a szennyvízcsatorna építése a Petőfi utcában.

A kivitelezési munkák ideje alatt a Petőfi utca, az Őrálló és Szent Bertalan utcák között le lesz zárva az átmenő forga­lom elől. A gépjármű forgalom mindkét irányba kiépített, táblával jelzett terelőúton halad.

Az építés ideje alatt ideiglenesen korlátozva lehet a gépjár­művek ki- és beállása az ingatlanra, ezért kérnénk, hogy au­tójával reggel 07:00 óra előtt álljon ki az utcából, ahová dél­után 17:00 óra után tud visszaállni.

Az építési munkák jellegéből fakadó kényelmetlenségért, zajhatásért előre is szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

A munkák várható befejezése: 2020. augusztus 17.

A kivitelezéssel kapcsolatos kérdéssel, problémával kérjük, forduljon Kecskés Sándor művezetőhöz, tel.: 30/167-3953.

Mészáros és Mészáros Kft.Szerda, 2020.03.11 13:32

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések

Kedves Rákóczisok!

 

Sajnálattal értesítek mindenkit, hogy a korona vírus fertőzés megelőzése céljából, az illetékes hatóságok javaslatával összhangban a március 15-i iskolai műsor elmarad!

Kérem, hogy mindenki tartsa be a megelőzés céljából javasolt rendszabályokat:

 1. Naponta többszöri, lehetőség szerinti fertőtlenítő kézmosás! A megelőzésről és helyes kézmosásról szóló tájékoztató videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetik el!
 2. Az iskola által biztosított fertőtlenítő szeren, valamint papírtörlőn kívül, biztonsági okból a gyerekek hozzanak tisztasági csomagot (fertőtlenítő kézmosó vagy szappan, törölköző)!
 3. Akik tömegközlekedésen utaznak, minél kevesebbet használják a közös kapaszkodókat! Utána feltétlenül mossanak kezet, addig ne nyúljanak szemükhöz, szájukhoz!
 4. Megértéssel kérjük, hogy a barátság és szeretet megnyilvánulásaiból a kézfogást, puszit stb. a vírus lecsengéséig lehetőleg mellőzze mindenki!
 5. A WC-ket ne csoportosan és közösségi tér jelleggel vegyék igénybe!
 6. Aki reggel nem érzi jól magát, orvosi ellenőrzés nélkül ne menjen közösségbe!
 7. Akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon, vagy külföldön, nem jöhetnek óvodába, iskolába! Maradjanak otthon és hívjanak hozzájuk háziorvost, kövessék az ő utasításait!

 

A pánik elkerülése végett ezen a linken szereplő információkat vegyék figyelembe:

https://koronavirus.gov.hu

 

Gyöngyös, 2020. 03. 11.

Köszönettel és tisztelettel:

Kurucsi József

Igazgató

                                                                                                                                                                      Szerda, 2020.03.11 13:23

Táncművészeti tagozat képességmérő felvételijeSzerda, 2020.03.11 13:22

Kedves leendő elsős Szülők!

Tisztelettel kérem, hogy minden Nyílt napra jelentkező szülő a regisztráció előtt adja le a jelentkezési lapját, amelyen megtalálható az elérhetősége, mivel más esetben nem tudjuk értesíteni az esetleges nyílt napos helyhiányról, bármely más információról! A nagyszámú jelentkezés miatt, azokat részesítjük előnyben, akik már korábban leadták a jelentkezésüket!

Köszönöm a bizalmukat!

Áldott szép napot kívánok köszönettel és tisztelettel: Kurucsai József igazgatóSzerda, 2020.03.11 13:21

Hirdetmény a beiratkozásról 2019-2020 évCsütörtök, 2020.02.27 23:29

Nemzetközi Eucharisztikus KongresszusCsütörtök, 2020.02.27 23:29

Élményrajzolás

"Kedves Rákóczisok!

Büszke vagyok arra, hogy nem csak tanulmányaitokban, nem csak szövegben, de tettekben is megértitek és partnerként elfogadjátok a megváltozott képességű gyerekeket !
Isten áldjon meg mindannyitokat!
Kurucsai József igazgató"

 

A képre kattintva a dia elindíthatóCsütörtök, 2020.02.27 23:28

Versmondó verseny Alexandriai Szent Katalin emlékére

"Kedves Rákóczisok!

December 2-án az iskola könyvtárában került sor az immár hagyományosnak számító versmondó versenyre.

Idén Alexandriai Szent Katalin emlékére rendeztük meg. Alsós és felsős korcsoportok szerint történt a zsűrizés, melynek eredményeként a következő tanulók értek el helyezést:

Alsó tagozat:

    1. hely: Szignarovits Eszter

    2.hely: Szőke Péter

    3.hely: Ostoróczki Zalán

    Különdíj: Méhész István

Felső tagozat:

    1.hely: Vince Hanna

    2. hely: Babály Hella

    3.hely: Balázsi Borbála

 

Mindenkinek szívből gratulálunk!

 

   Csütörtök, 2020.02.27 08:30

A „Jövőnkért Alapítvány” vacsoraest

Kedves Szülők! Kedves Rákóczisok!

A „Jövőnkért Alapítvány”, a Rákóczi és a Rákóczi SZMK nevében hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy a vacsoraestünk sikeres legyen!

Köszönjük az exkluzív helyszínt, a profi reklámot, a színvonalas zenét, a gyermekeink csodás műsorát! Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a vacsorán és belépőjével, tombolavásárlásával támogatta, aki támogatójeggyel, vagy egyéb módon segítetta a kitűzött célunk elérését!

Köszönjük a műsorról készült (mellékelt) videó felvételt és a fényképeket!

Az est nettó bevétele, melyet a kis tornaterem, egyben közösségi tér kialakítására fordíthatunk: 642.250 Ft

Mindenkinek köszönjük a hozzájárulását!

Köszönettel: A " Jövőnkért Alapítvány" és a Rákóczi Szülői Munkaközössége

 

A táblázatokban olvashatják mindazok névsorát, akik anyagilag is támogatták a rendezvényt!  Támogatóink

Matúz Viktória SZMK vezető            Baklarz Erika A „Jövőnkért Alapítvány” vezető

                                                        Kurucsai József igazgató

 

          

A képre kattintva a fotók és a videó megtekinthetőkCsütörtök, 2020.02.27 08:29

"Kedves Szülők! Kedves Rákóczisok!

Évről-évre nagy örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több olyan szülő hozza iskolánkba gyermekét, aki segítőkész, aki mindent megtesz értük, és az intézményért.

Köszönjük mindenki segítségét, aki a szombati, az iskola által meghirdetett közösségi napon részt vett! Aki festett, aki a konténereket biztosította, aki a pincéből lomtalanított, aki az iskolakertet és a tantermeket szépítette! Köszönjük, hogy elhozták gyermekeiket, akik ezáltal talán még inkább sajátjuknak tekintik az épületet.

Üdvözlettel: Kurucsai József igazgató és az összes Rákóczis"

 Csütörtök, 2020.02.27 08:29

Árpád-házi Szent Erzsébet

Novemberben az iskola könyvtárában Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékeztünk egy vidám hangulatú versmondó versennyel.

Két korcsoportban indulhattak a versenyzők, egy alsós és egy 5-6. osztályos tanulókból álló korosztályban.

Az eredmény a következőképpen alakult:


Alsósok:
1.Petrovics Dóra 4.a
2.Budai Marcell 2.a és Szőke Péter 2.a
3.Csuka Zonga 2.a

5-6. osztályos csoportban:
1.Kákonyi Panna 6.a
2.Kovács Áron 5.a és Erki Annamária 6.c
3.Farkas Brigitta 5.c

Különdíjat kapott a 2.c Varró Dániel: Barátkozó c. versét előadó csapata. Mindenkinek szívből gratulálunk!

A képre kattintva további fotók megtekinthetőkCsütörtök, 2020.02.27 08:29

Japán iskolai szokások

November 22-én egy órára Japánba, a japán iskolai szokásokba csöppenhettek azok az érdeklődő diákok és pedagógusok, akik részt vettek Ogawa Anna 7.c osztályos tanuló élménybeszámolóján.
Anna több évet kint töltött Japánban, visszatérve sok érdekességet osztott meg velünk.
Ajándékul mindenkinek leírta a nevét japánul.

     Csütörtök, 2020.02.27 08:29

Teremtésvédelmi témahét

Célunk: Vegyük észre a teremtett világ szépségét és változatosságát, fedezzük fel benne Isten szeretetét és találjuk meg benne a helyünket! Hogyan élhetünk jól vele, hogyan élvezhetjük javait úgy, hogy nem kihasználjuk, hanem értéket teremtünk?"

További részletek ITT olvashatók, valamint a teremtésvédelmi napokról és azon belül a szemétszedésről készült fotók a képre kattintva érhetők el.

A GyöngyösTV honlapján egy kis filmrészlet is megtekinthető ITT (9:05 perctől a 11:33-percig)