• +36 30 613 6726
  • isk.rakoczi@gmail.com

Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

 

Elérhetőség

   
Címünk: 3200, Gyöngyös Országút út 1-3
E-mail cím: szenterzsebet93@gmail.com
Telefon 37/312 - 084
Mobil +36 30

 

Hírek

 

 

 

By admin
Hétfő, 2019. Május 13.

Büszkeségeink

 

By admin
Csütörtök, 2018. November 25.

25 éves a Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda

A képre kattintva további részletek megtekinthetők

<a data-cke-saved-href="http://www.eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/25-eves-a-gyongyosi-katolikus-ovoda" href="http://www.eger.egyhazmegye.hu/hirek/hirek-200/25-eves-a-gyongyosi-katolikus-ovoda" target="_blank" "="">By Kriszti ovó

Óvodai beiratkozás időpontja: 2017 április 25-én és 26-án

részletek ITT

  • By A Name

    This is an example of a comment made on a post. You can either edit the comment, delete the comment or reply to the comment. Use this as a place to respond to the post or to share what you are thinking.

  • By A Name

    This is an example of a comment made on a post. You can either edit the comment, delete the comment or reply to the comment. Use this as a place to respond to the post or to share what you are thinking.

Bemutatkozás

     Óvodánk, a Mátra lábánál fekvő település, Gyöngyös város központjától nem messze lévő, lakótelepi és családi házakkal vegyesen övezett területen álló épület. Az egykori családi házat örökösök nélküli házaspár: Mikhalecz Ferenc és Tuza Terézia végrendeletileg az egyházra hagyta 1910-ben. (Ma is sokan „Mikhalecz – óvoda” –nak neveznek bennünket.). A ház 1910-1924- ig szegényasszonyok házaként működött. 1924-től a Vincés Nővérek, nehéz sorsú, árva utcagyermekek gondozását vették kézbe az épület falai között: élelmet, hajlékot, vigaszt és nevelést adva a rászorulóknak. 1948-ban már óvodai feladatokat ellátó intézmény volt. A rendek feloszlatása után, 1950. július 3.-án kisajátított épület továbbra is óvodás korú gyermekek nevelését végezte.

 

Az Egri Főegyházmegye képviseletében a Gyöngyösi Felsővárosi Szent Bertalan Plébánia 1993. szeptember 01.-től a visszakapott épületben az óvodás korú gyermekek keresztény szellemű nevelését tűzte ki feladatául, s ezt a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében valósítja meg. 2011-től, Rákóczi Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda - Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája néven tagóvodaként működünk. Ennek köszönhetően minden gyermekünk automatikusan a „Rákócziban” kezdheti meg az első osztályt, mivel az egységes intézmény tagjaként elsőbbséget élveznek a felvételnél. Óvodánkban jelenleg 3 csoport működik, 6 világi óvodapedagógus irányításával. Biztonságos és barátságos környezetben várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Az óvodai nevelés keretében történő személyiség fejlesztés eredményeképpen válik a gyermek alkalmassá arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdje. A város egész területéről fogadjuk a keresztény szellemű nevelésre igényt tartó szülők gyermekeit, de környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Vallási, világnézeti beállítottságtól függetlenül a nevelésünket elfogadó családok gyermekeit is szeretettel várjuk.

 

Legfőbb elvünk az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és védelme, környezettudatos nevelés: Felelősséggel tartozunk a teremtett világért: „A minden általa és érte teremtetett.” Nagy súlyt fektetünk a vallásos nevelésre, a jó közösség kialakítására, ahol az egymásért való őszinte tenni akarás mindennapi életünk része. Szeretetteljes légkörben, hatékony erkölcsi nevelést nyújtunk az óvodánkba hozott gyermekeknek. Az óvoda pedagógiai hitvallása szerint a keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük a keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének tiszteletét, őszinte szeretetét. A hagyományos óvodai életet a népi és egyházi ünnepkörbe ágyazva szervezzük. A nevelési év kezdetén és végén, védőszentünk ünnepén karácsonykor, valamint farsangkor óvodás szentmisén veszünk részt a gyermekek családjával, nagyobb ünnepek alkalmával meglátogatjuk plébániánk templomát, vagy az egyház képviselői (pap, hitoktató) keresik fel óvodánkat.

 

Fontos az óvodában a hagyományok ápolása, a gyermekek egészségének megóvása. Keresztény nevelési programunk fokozottan kiemeli a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, az egészséges életre nevelést, valamint a tehetséggondozást. Óvodai nevelésünk célja: vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által, a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi gazdagítása, képességeinek kibontakoztatása, a keresztény hitélet megalapozása, az élet értékeinek megláttatása és annak megbecsülésére nevelés. Dolgozóink szellemiségét áthatja János evangéliumának üzenete:

 

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt.”